Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.

Możesz skorzystać z poniższego formularza, aby uzyskać wycenę dowolnego naszego oprogramowania lub pakietu licencji zbiorczych i przetworzyć swoje zamówienie on-line. Nasza opcja licencjonowania zbiorowego to najbardziej opłacalny sposób dla małych i średnich firm, dużych korporacji, agencji rządowych i organizacji akademickich na zakup zestawu licencji na znakomite oprogramowanie do odzyskiwania i przywracania danych, obrazowania dysku, ochrony danych i ochrony prywatności komputera z uwagi na ilościowe rabaty.

Aby zakupić pakiet licencji zbiorczej, wykonaj następujące kroki:
  1. Wybierz produkt lub produkty z kategorii oprogramowania.
  2. Przejrzyj krótką definicję licencji.
  3. Wprowadź liczbę licencji, które chcesz kupić.
  4. Prześlij formularz, aby otrzymać wycenę.
  5. Przetwórz swoje zamówienie.
Obowiązujące podatki od sprzedaży są dodawane wyłącznie do zamówień od rezydentów Kanady.
Odzyskiwanie Danych
Każda licencja obejmuje jedną licencję R-Studio Technician i jedną licencję R-Studio Agent/Agent Emergency. Licencja jest przyznawana na użytkownika, a oprogramowanie może być instalowane i/lub uruchamiane na różnych maszynach, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie korzysta z oprogramowania na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. To wszystko, czego potrzebujesz, aby odzyskać utracone dane dla siebie i swoich klientów. Przeczytaj EULA
Każda licencja obejmuje jedną licencję R-Studio T80+ i jedną licencję R-Studio Agent/Agent Emergency. Licencja jest przyznawana na użytkownika, a oprogramowanie może być instalowane i/lub uruchamiane na różnych maszynach, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie korzysta z oprogramowania na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. To wszystko, czego potrzebujesz, aby odzyskać utracone dane dla siebie i swoich klientów. Przeczytaj EULA
Każda licencja obejmuje jedną licencję R-Studio Corporate i jedną licencję R-Studio Agent/Agent Emergency. Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na komputer, a nie na użytkownika i nie można jej przenieść na inny komputer, nawet jeśli używany jest licencjonowany komputer. Przeczytaj EULA
Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na komputer, a nie na użytkownika i nie można jej przenieść na inny komputer, nawet jeśli używany jest licencjonowany komputer. Przeczytaj EULA
Każda licencja obejmuje jedną licencję R-Studio T80+ for Mac i jedną licencję R-Studio Agent/Agent Emergency. Licencja jest przyznawana na użytkownika, a oprogramowanie może być instalowane i/lub uruchamiane na różnych maszynach, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie korzysta z oprogramowania na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. To wszystko, czego potrzebujesz, aby odzyskać utracone dane dla siebie i swoich klientów. Przeczytaj EULA
Każda licencja obejmuje jedną licencję R-Studio Corporate for Mac i jedną licencję R-Studio Agent/Agent Emergency. Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na komputer, a nie na użytkownika i nie można jej przenieść na inny komputer, nawet jeśli używany jest licencjonowany komputer. Przeczytaj EULA
Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na komputer, a nie na użytkownika i nie można jej przenieść na inny komputer, nawet jeśli używany jest licencjonowany komputer. Przeczytaj EULA
Każda licencja obejmuje jedną licencję R-Studio T80+ for Linux i jedną licencję R-Studio Agent/Agent Emergency. Licencja jest przyznawana na użytkownika, a oprogramowanie może być instalowane i/lub uruchamiane na różnych maszynach, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie korzysta z oprogramowania na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. To wszystko, czego potrzebujesz, aby odzyskać utracone dane dla siebie i swoich klientów. Przeczytaj EULA
Każda licencja obejmuje jedną licencję R-Studio Corporate for Linux i jedną licencję R-Studio Agent/Agent Emergency. Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na komputer, a nie na użytkownika i nie można jej przenieść na inny komputer, nawet jeśli używany jest licencjonowany komputer. Przeczytaj EULA
Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na komputer, a nie na użytkownika i nie można jej przenieść na inny komputer, nawet jeśli używany jest licencjonowany komputer. Przeczytaj EULA
Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na komputer, a nie na użytkownika i nie można jej przenieść na inny komputer, nawet jeśli używany jest licencjonowany komputer. Przeczytaj EULA
Jedna licencja pozwala na zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na użytkownika i może być przeniesiona na komputer innego Licencjobiorcy, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie może instalować oprogramowania na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. Przeczytaj EULA
Klonowanie Dysków i Tworzenie Kopii Zapasowych
Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy obsługę jednego komputera osobistego lub stacji roboczej (NIE SERWERA) przez cały okres użytkowania i może być przeniesiona na inny komputer po wycofaniu lub wymianie obsługiwanego komputera. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona. Przeczytaj EULA
Jedna licencja pozwala Licencjobiorcy na obsługę stacji roboczej lub SERWERA przez cały okres jej istnienia i może być przeniesiona na inny komputer po wycofaniu lub wymianie obsługiwanego komputera. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona. Przeczytaj EULA
Jedna licencja technika umożliwia Licencjobiorcy obsługę dowolnej liczby stacji roboczych lub serwerów, ale Licencjobiorca nie może powielać oprogramowania i używać więcej niż jednej kopii oprogramowania. Oprogramowanie można tymczasowo zainstalować i/lub uruchomić na obsługiwanym komputerze, ale należy je usunąć, aby mogło obsługiwać inny komputer. Jeśli masz kilku techników i chciałbyś obsługiwać więcej niż jeden komputer w tym samym czasie, powinieneś rozważyć większą liczbę licencji. Przeczytaj EULA
Licencja daje dostawcom usług IT, integratorom systemów, konsultantom i monterom komputerów prawo do tworzenia kopii zapasowych, przywracania i wdrażania wielu maszyn na własne potrzeby lub dla swoich klientów. Jedna licencja pozwala korzystać z jednej kopii oprogramowania i obsługiwać różne urządzenia oraz systemy pamięci masowej nieograniczoną liczbę razy. Przeczytaj EULA
Prywatność PC
Jedna licencja pozwala Licencjobiorcy (użytkownikowi domowemu lub organizacji) na obsługę jednego komputera osobistego lub stacji roboczej (NIE SERWERA) przez cały okres jego użytkowania i może być przeniesiona na inny komputer, gdy obsługiwany komputer zostanie wycofany z eksploatacji lub zastąpiony. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona. Przeczytaj EULA
Jedna licencja pozwala Licencjobiorcy na obsługę stacji roboczej lub SERWERA przez cały okres jej istnienia i może być przeniesiona na inny komputer po wycofaniu lub wymianie obsługiwanego komputera. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona. Przeczytaj EULA
Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy (użytkownikowi domowemu lub organizacji) obsługę dowolnej liczby komputerów, pod warunkiem, że oprogramowanie nie jest instalowane ani uruchamiane jednocześnie na większej liczbie komputerów niż liczba zakupionych licencji. Z jedną licencją technika możesz obsługiwać dowolną liczbę stacji roboczych lub serwerów w swojej sieci domowej lub organizacji, ale nie możesz duplikować oprogramowania i używać więcej niż jednej kopii oprogramowania. Oprogramowanie można tymczasowo zainstalować i/lub uruchomić na obsługiwanym komputerze, ale należy je usunąć, jeśli chcesz obsługiwać inny komputer. Przeczytaj EULA
Jedna licencja pozwala na obsługę różnych urządzeń i systemów przechowywania danych dla zysku komercyjnego. Z jedną licencją komercyjną możesz obsługiwać dowolną liczbę urządzeń i systemów przechowywania danych, ale nie możesz duplikować oprogramowania i używać więcej niż jednej kopii oprogramowania. Oprogramowanie może być tymczasowo zainstalowane i/lub uruchomione na dowolnym komputerze w Twojej organizacji lub na komputerze strony trzeciej, ale musi być usunięte, jeśli potrzebujesz przenieść je na inny komputer. Przeczytaj EULA
Jedna licencja umożliwia Licencjobiorcy zainstalowanie oprogramowania na jednej stacji roboczej lub serwerze. Licencja jest na użytkownika i może być przeniesiona na inny komputer PC będący własnością lub dzierżawiony przez Licencjobiorcę pod warunkiem, że Licencjobiorca nie instaluje oprogramowania na więcej niż jednym komputerze w tym samym czasie. Przeczytaj EULA